Facebook
Twitter Linkedin

Ład korporacyjny

Zagadnienia ładu korporacyjnego w Fintecom S.A.

Serwis FX City jest marką handlową firmy Fintecom S.A., która jest Krajową Instytucją Płatniczą autoryzowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Fintecom S.A. została założona 30.07.2010 r. jako przedsiębiorstwo w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którego podstawowym rodzajem działalności było świadczenie usług przekazu pieniężnego pomiędzy Wielką Brytanią i Polską, a teraz również do innych krajów Unii Europejskiej, dzięki paszportowaniu usługi przekazu pieniężnego na wszystkie kraje UE.

W wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną w dniu 05-09-2023 została zarejestrowana Fintecom S.A. Spółka Fintecom stosuje się do większości zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Zasadach Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” rekomendowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego ( pełna treść dokumentu dostępna jest na stronie KNF ).

Spółka nie stosuje kilku zasad rekomendowanych przez KNF, które ze względu na ich nadmierną uciążliwość dla Spółki oraz nieproporcjonalność w świetle skali i charakteru działalności Spółki, byłyby nieadekwatne czy zbyt kosztowne do spełnienia. W szczególności nie stosuje części zasad określonych w Rozdziale nr 4 „Organ nadzorujący” oraz nie stosuje również zasad określonych w Rozdziale 9 „Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta” ze względu na to, iż Spółka nie nabywa i nie zarządza aktywami na ryzyko klienta.

Obowiązujące w Spółce zasady ładu korporacyjnego zostały przyjęte uchwałą Zarządu w dniu 30 grudnia 2014 r. Zasady obowiązują w Fintecom od 1 stycznia 2015 r. i są sukcesywnie aktualizowane.

Szczegółowe zasady ładu korporacyjnego w Fintecom S.A. zostały podane na stronie korporacyjnej Spółki pod linkiem: Zagadnienia ładu korporacyjnego w spółce Fintecom

 

Porozmawiajmy GG Chat