Facebook
Twitter Linkedin

Najczęściej zadawane pytania

 • Rozwiń

  Nie korzystam z bankowości internetowej, czy mogę wpłacić środki w oddziale banku na wasze konto?

  Nie, nie przyjmujemy wpłat gotówkowych (w placówkach bankowych), wyłącznie przelewy internetowe z własnego (w przypadku klientów biznesowych firmowego) konta bankowego klienta.

 • Rozwiń

  Czy mogę wysłać pieniądze z konta bankowego innego niż moje własne?

  Nie. Przelew musi być wykonany wyłącznie z własnego konta bankowego, tzn. konta osobistego lub konta firmowego w przypadku klientów biznesowych.

 • Rozwiń

  Czy zlecić przelew może inna osoba niż ta, z której konta bankowego wpłynęła do Was wpłata?

  Nie. Zlecić przelew może wyłącznie osoba która dokonała wpłaty z własnego konta bankowego. Jeżeli wpłata wpłynie z rachunku bankowego innej osoby niż zleceniodawcy przelewu, Klient zostanie poproszony aby właściciel tego rachunku bankowego zarejestrował się w naszym serwisie i zlecił przelew w swoim panelu klienta.

 • Rozwiń

  Czy można zapłacić za przelew kartą?

  Niestety nie. Na tą chwilę nie oferujemy płatności kartą. Pracujemy nad tym aby dodać taką możliwość.

 • Rozwiń

  Czy zlecając przelew, zdeklarowana kwota zostanie automatycznie pobrana z mojego konta bankowego?

  Nie, klient musi sam wykonać przelew środków z własnego konta na nasze konto bankowe.

 • Rozwiń

  Koszty przelewów

  Szczegółowe koszty przelewów do wybranych krajów można podejrzeć w kalkulatorze na stronie głównej lub na podstronie - Wymiana walut - Kalkulator

 • Rozwiń

  Czy można zrobić przelew do Polski na konto dewizowe?

  Przelewy do Polski realizujemy wyłącznie na konta złotówkowe.

   

 • Rozwiń

  Jak długo trwają przelewy między Polską a krajami UE?

  • Czas realizacji przelewu z krajów Unii Europejskiej do Polski:

  Jeżeli dokonaliście Państwo przelewu na nasze konto przed południem w dniu roboczym, to pieniądze w Polsce, na złotówkowym koncie odbiorcy będą tego samego dnia, a przy wpłatach popołudniowych tego samego lub najpóźniej następnego dnia roboczego od dnia zaksięgowania przelewu na naszym koncie.

  • Czas realizacji przelewu z Polski do krajów Unii Europejskiej:

  Jeżeli złotówki zostaną zaksięgowane na naszym koncie przed godz. 16:00 czasu polskiego w dniu roboczym, to pieniądze na koncie odbiorcy w wybranym kraju, będą tego samego dnia lub najpóźniej następnego dnia roboczego, a w przypadku wpłaty po godz. 16:00 czasu polskiego pieniądze na koncie odbiorcy będą najpóźniej następnego dnia roboczego od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie w Polsce. Przelew nadany w sobotę oraz w niedzielę zostanie zaksięgowany na koncie odbiorcy kolejnego dnia roboczego (poniedziałek).

 • Rozwiń

  Czy istnieje możliwość przesyłania pieniędzy bezpośrednio pod wskazany adres domowy w Polsce?

  Nie ma takiej możliwości. Odbiorca musi posiadać konto złotówkowe w dowolnym banku w Polsce.

 • Rozwiń

  Co się stanie w przypadku gdy podam nieprawidłowy numer konta?

  Jeżeli podany numer konta w ogóle nie istnieje, to pieniądze wrócą ponownie na nasze konto. Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie, a przelew zostanie wstrzymany do momentu dostarczenia przez Klienta prawidłowego numeru konta.

  Jeżeli jednak pieniądze zostały wysłane przez pomyłkę na niepoprawny (ale fizycznie istniejący) numer konta, prosimy niezwłocznie po zorientowaniu się w pomyłce, o zgłoszenie nam tego faktu, a wówczas podejmiemy starania o zwrot tych środków od osoby, która bezpodstawnie się wzbogaciła.

 • Rozwiń

  Co mam zrobić jeżeli odbiorca nie otrzyma przelewu w przewidywanym terminie?

  Jeżeli odbiorca przelewu nie otrzyma pieniędzy w przewidywanym terminie, należy powiadomić nas o tym fakcie abyśmy mogli jak najszybciej wyjaśnić przyczynę opóźnienia.
  Prosimy wówczas skorzystać z zakładki "Zgłoś reklamację" lub "Skontaktuj się z operatorem" w swoim panelu klienta.

 • Rozwiń

  Czy dostanę od Państwa informacje, że mój przelew został zrealizowany?

  Tak, Klient automatycznie otrzyma potwierdzenie realizacji przelewu e-mailem w chwili jego realizacji przez naszą firmę oraz dodatkowo informację o wysłanym przelewie znajdzie w panelu klienta (po zalogowaniu) w zakładce „Historia płatności”.

 • Rozwiń

  Przesłałem pieniądze na Wasze konto ale zapomniałem zlecić przelew, co się stanie?

  Przelana kwota pozostanie na naszym koncie do momentu zlecenia przelewu przez Klienta.

 • Rozwiń

  Wysłałem zlecenie przelewu ale nie mogłem lub zapomniałem przesłać pieniądze na Wasze konto, co się stanie?

  Zlecenie jest aktywne przez 24 godziny robocze, jeżeli po tym czasie nie odnotujemy wpływu środków na nasze konto, zlecenie zostaje usunięte.

 • Rozwiń

  Czy mogę zapłacić rachunek za telefon lub spłacać raty kredytu w Polsce?

  Oczywiście. Jest to możliwe

 • Rozwiń

  Czy odbiorca mojego przelewu poniesie w swoim banku jakieś dodatkowe opłaty ?

  Nie, odbiorca przelewu nie ponosi żadnych dodatkowych opłat.

 • Rozwiń

  Sprzedałem nieruchomość za granicą (w Polsce) i chcę przesłać większą kwotę do Polski (Unii Europejskiej), czy są jakieś limity?

  Poza standardową rejestracją i weryfikacją w naszym serwisie, ogólne przepisy oraz nasz własny Regulamin wymagają, aby nadawca, dokonując jednorazowego przelewu kwoty powyżej równowartości 10 000 euro, przedstawił kopię dokumentu potwierdzającego źródło pochodzenia środków pieniężnych (w tym przypadku może to być umowa sprzedaży nieruchomości).
  Przed dokonaniem zlecenia transakcji prosimy o kontakt telefoniczny z naszymi konsultantami.

 • Rozwiń

  Czy mogę dostać bankowe potwierdzenie zrealizowania transakcji ?

  Tak, jeśli jest taka potrzeba, wyślemy takie potwierdzenie na adres e-mail Klienta, jednak można pobrać potwierdzenie zrealizowanej transakcji w formacie PDF, bezpośrednio z własnego panelu klienta i taka forma wystarcza w większości przypadków.

 • Rozwiń

  Jak mogę dostarczyć wymagane dokumenty?

  Zaloguj się do swojego Panelu Klienta, wybierz zakładkę "Skany dokumentów" i załaduj pliki.

 • Rozwiń

  Czy za każdym razem należy potwierdzać tożsamość Klienta?

  Nie. Jeżeli dokumenty zostały już raz dostarczone, Klient nie musi ponownie potwierdzać swojej tożsamości.

 • Rozwiń

  Dlaczego wymagane są dokumenty?

  Prawo wymaga od nas monitorowania oraz kontroli wszystkich transakcji, które przeprowadzane są za pośrednictwem naszej firmy. Dodatkowo naszym wewnętrznym wymogiem jest aby każdy Klient dokonujący transakcji powyżej równowartości 1000 EUR (lub kiedy suma drobnych przelewów narastająco przekracza równowartość 1000 EUR) został zweryfikowany, a tożsamość i adres potwierdzony.
  Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, każda transakcja może zostać wstrzymana, jeżeli wymagane dokumenty nie zostaną przedłożone lub są niekompletne.

 • Rozwiń

  Jak chronione są dane Klientów?

  Wszystkie dane Klientów Fintecom Sp. z o.o. są objęte ścisłą tajemnicą i nie są udostępniane żadnym innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów zaangażowanych w realizację przelewu. Ochrona danych osobowych naszych klientów stanowi dla nas najwyższy priorytet. Transmisja danych pomiędzy naszym serwerem a klientem, zawsze odbywa się za pośrednictwem szyfrowanych połączeń, uniemożliwiających ich przejęcie przez osoby niepowołane.

 • Rozwiń

  Czy wymagane są jakieś dokumenty od nadawcy przelewu?

  Przy przelewach powyżej równowartości 1000 euro lub kiedy suma drobnych przelewów narastająco przekracza równowartość 1000 euro, nadawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające tożsamości (paszport lub dowód osobisty) oraz dokumenty potwierdzające adres zamieszkania (np. pismo z urzędu, banku, bądź rachunek, na którym widnieje nazwisko nadawcy i aktualny adres).
  Obowiązek powyższy wynika z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 • Rozwiń

  Co stanie się jeżeli Klient odmówi zastosowania się do procedury przedstawienia dokumentów?

  Nasza firma może odmówić realizacji transferów pieniężnych. W przypadku przekazania fałszywych danych osobowych przez klienta lub w momencie podejrzenia tzw. prania pieniędzy lub innej działalności przestępczej jesteśmy prawnie zobowiązani do zgłoszenia takiego faktu odpowiednim organom bez konieczności ujawnienia tego faktu Klientowi.

Porozmawiajmy GG Chat